Warunki zakupu

Warunki sprzedaży i płatności biletów dla instytucji publicznej Park Przyrody Biokovo

Zakup i opłacenie biletów za pośrednictwem sklepu internetowego INSTYTUCJI PUBLICZNEJ PARK PRZYRODY BIOKOVO (dalej: Strona internetowa) możliwe jest wyłącznie dla Parku Przyrody Biokovo (dalej: Park), z którymi firma RAO d.o.o. zawarła umowę o dystrybucję i odbiór biletów za pośrednictwem strony internetowej.

Rodzaje biletów

Za pośrednictwem strony internetowej Użytkownicy mogą dokonać zakupu biletów standardowych, według obowiązującego cennika ustalonego przez Park.

Użytkownik przy zakupie biletów na stronie internetowej dokonuje rezerwacji terminu dla pojazdu (tylko jeśli jest to samochód osobowy lub van), a następnie wybiera rodzaj i ilość biletów, jakie chce kupić.

Korzystanie z zakupionego biletu podlega warunkom i sposobom korzystania z biletu do Parku, (https://pp-biokovo.hr/hr/71/cjenik)

Do każdego zakupionego biletu w kategorii osoba niepełnosprawna, chorwacki weteran, alpinista oraz e-Karta dziecięca – Mudrica, obowiązuje identyfikacja z ważną kartą urzędnikowi przy wejściu do parku w celu weryfikacji! Nieuzasadniony zakup biletów w tych kategoriach podlega anulowaniu bez wcześniejszego powiadomienia. Niewłaściwe wykorzystanie danych jest surowo zabronione i niedopuszczalne, a sprawca nie zostanie wpuszczony na teren parku.

Zniżka rodzinna na podstawie e-Karty dziecięcej -Mudrica może być wykorzystana wyłącznie w ramach wizyty rodzinnej w Parku dla członków najbliższej rodziny użytkownika karty (rodziców i dzieci). Zniżki tej nie można łączyć i wykorzystywać z innymi dostępnymi kategoriami zniżek i biletów, z wyjątkiem kategorii dla dzieci do lat 7, dla których bilet jest bezpłatny.

Wystawianie faktur

Bilet nie ma wartości paragonu, lecz do zakupionego biletu wydawany jest paragon.

Faktura oraz bilety zostaną przesłane na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik zażąda wystawienie faktury R1, przed potwierdzeniem zamówienia i dokonaniem płatności Użytkownik musi wprowadzić dane niezbędne do wystawienia faktury R1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wszystkich danych wprowadzonych podczas zakupu. Późniejsze zmiany nie są możliwe.

Print@home bilety - pobieranie i korzystanie

Print@home to usługa wydruku biletu zakupionego za pośrednictwem strony internetowej (bilet Print@home).

Każdy bilet Print@home ma wypisany osobny (unikalny) kod kreskowy 1D.

Dla każdego biletu drukowany jest jeden bilet Print@home zawierający jeden ID kod kreskowy.

Po dokonaniu zakupu Użytkownik ma obowiązek wydrukować zakupiony bilet Print@home i zabrać go ze sobą przyjeżdżając do Parku. W przypadku braku możliwości wydrukowania biletu Print@home Użytkownik może okazać go za pośrednictwem smartfona.

Późniejszy wydruk biletu Print@home w punktach sprzedaży Parku nie jest możliwy.

Po przybyciu do Parku Użytkownik zobowiązany jest okazać bilet pracownikowi Parku odpowiedzialnemu za kontrolę wejścia do Parku, w celu skasowania i anulowania biletu Print@home.

Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikacja lub modyfikacja biletu Print@home jest zabroniona!

W przypadku pojawienia się duplikatu biletu Print@home, prawo wstępu i ważność biletu uzyskuje pierwsza osoba, która przedstawi taki bilet Print@home pracownikowi Parku odpowiedzialnemu za kontrolę biletów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wydrukowanie i wykorzystanie biletu Print@home, który otrzyma na zarejestrowany adres e-mail po zakończeniu procesu zakupu za pośrednictwem strony internetowej.

Natychmiast po udanym zakupie otrzymujesz 2 automatyczne e-maila, pierwszy od nadawcy CorvusPay z powiadomieniem o zamówieniu potwierdzającym pomyślną transakcję, a drugi od nadawcy PP Biokovo Webshop, który potwierdza zamówienie zgodnie z jego numerem. W załączniku tego drugiego maila znajdują się dwa dokumenty w formacie PDF – faktura za zakup oraz bilety, które należy przygotować do kontroli po przybyciu na teren Parku. Wejście do Parku możliwe wyłącznie na podstawie biletów! Jeśli po sfinalizowaniu zakupu nie otrzymałeś wiadomości e-mail od CorvusPay, oznacza to, że transakcja kartą nie powiodła się lub możliwe, że podczas zakupu wpisałeś błędny adres e-mail. Jeżeli nie otrzymałeś wiadomości e-mail od nadawcy Sklep internetowy PP Biokovo, najpierw sprawdź bezwartościową e-pocztę. Reklamację z tytułu nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem udanej transakcji, fakturą i biletami można wysłać na adres e-mail webshop@pp-biokovo.hr wyłącznie w ciągu 2 godzin od zakupu biletu!

Park i spółka RAO d.o.o. nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku duplikatu biletu Print@home, a także w przypadku innego niewłaściwego wykorzystania wydanego, opłaconego i dostarczonego biletu Print@home.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Parku (godziny pracy, zabytki, wydarzenia itp.) oraz o rodzajach i sposobach korzystania z biletów, Użytkownik jest niniejszym kierowany na oficjalną stronę internetową Parku (www.pp-biokovo.hr)

Anulowanie i/lub wymiana zakupionych biletów

Wszelkie zamówienia i zakupy biletów za pośrednictwem strony internetowej są wiążące i ostateczne, a więc nie można ich zmieniać, wymieniać na inny rodzaj biletów ani anulować.

Każdy bilet Print@home zakupiony za pośrednictwem serwisu internetowego nabiera ważności po zakończeniu procesu zakupu, tj. wysłaniu Potwierdzenia zakupu i wystawieniu faktury (na bilecie widnieje dokładna data rozpoczęcia ważności biletu, wybrana przez Gościa).

W przypadku niewykorzystania biletu Print@home nie ma możliwości jego zwrotu i otrzymania zwrotu pieniędzy. Anulowanie biletów nie jest możliwe.

Na wejściu do Parku Przyrody Biokovo kupuje się bilet, a Niebiańska Promenada jest atrakcją w Parku, która jest wliczona w cenę. W przypadku, gdy Niebiańska Promenada będzie w momencie zwiedzania nieczynna, ale Park Przyrody Biokovo pozostaje otwarty dla zwiedzających, nie ma możliwości wymiany lub anulowania biletu i uzyskania zwrotu pieniędzy

Wyjątkowo, jeżeli w przypadku działania siły wyższej, Instytucja zamknie dla zwiedzających Park Przyrody Biokovo, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy w ciągu miesiąca lub tego samego dnia wnioskować o zmianę daty i godziny wejścia, która będzie oferowana w zależności od dostępności.

Zapytania, zastrzeżenia i reklamacje

Wszelkie zapytania i prośby o dodatkowe informacje dotyczące strony internetowej instytucji publicznej „Park Przyrody Biokovo”, a także zapytania, zastrzeżenia i skargi dotyczące wykorzystania zakupionych biletów można przesyłać na adres e-mail: webshop@pp-biokovo.hr

Wszelkie zapytania, zastrzeżenia i reklamacje dotyczące działania strony internetowej umożliwiającej zakup i płatność za bilety można:

wysłać pisemnie pocztą na adres: Franjevački put 2/A, 21300 Makarska, Hrvatska (Chorwacja)

wysłać na e-mail: webshop@pp-biokovo.hr