Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za javnu ustanovu Park prirode Biokovo

Kupovina i plaćanje ulaznica putem internetske trgovine JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE BIOKOVO(dalje u tekstu: Internetska stranica) moguća je samo za Park prirode Biokovo (dalje u tekstu: Park) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem Internetske stranice.

Vrste ulaznica

Putem Internetske stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica prema važećem cjeniku određenom od strane Parka.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica na Internetskoj stranici rezervira termin za vozilo (samo ako se radi o automobilu ili kombiju), a zatim odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka, (https://pp-biokovo.hr/hr/71/cjenik)

Za svaku kupljenu ulaznicu u kategoriji osoba s invaliditetom, hrvatski branitelj, planinar i e-Dječja kartica Mudrica obavezna je identifikacija odgovarajućom važećom iskaznicom službenoj osobi prilikom ulaska u park radi verifikacije! Neosnovana kupnja ulaznica u ovim kategorijama podliježe storniranju bez prethodne obavijesti. Zloupotreba podataka strogo je zabranjena i neprihvatljiva, a počinitelju će biti uskraćen ulazak u park.

Obiteljski popust po osnovi e-Dječje kartice Mudrice moguće je koristiti isključivo u sklopu obiteljskog posjeta Parku za članove uže obitelji korisnika kartice (roditelji i djeca). Ovaj popust nije moguće kombinirati i zajednički koristiti s ostalim dostupnim kategorijama popusta i ulaznica osim s kategorijom za dijete do 7 godina za koje je ulaznica besplatna.

Izdavanje računa

Ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.

Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske stranice (Print@home ulaznica).

Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.

Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. U slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.

Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.

Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu predoči djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem Internetske stranice.

Odmah po završetku uspješne kupnje zaprimaju se 2 automatska e-maila, prvi od pošiljatelja CorvusPay sa obavijesti o narudžbi u kojem se potvrđuje uspješna transakcija, a drugi od pošiljatelja PP Biokovo Webshop, kojim se potvrđuje narudžba prema njenom broju. U privitku tog drugog e-maila nalaze se dva pdf dokumenta - račun za kupnju i ulaznice, koje je obavezno pripremiti za kontrolu prilikom dolaska na ulaz u Park. Ulazak u Park moguć je jedino na temelju ulaznica! Ukoliko po završetku kupnje niste zaprimili e-mail od CorvusPay-a, radi se o neuspješnoj kartičnoj transakciji ili je moguće da ste unijeli pogrešan e-mail prilikom kupnje. U slučaju da niste dobili e-mail od pošiljatelja PP Biokovo Webshop, najprije provjerite bezvrijednu e-poštu. Reklamaciju za neprimitak e-maila sa potvrdom o uspješnoj transakciji, računom i ulaznicama možete uputiti putem e-maila webshop@pp-biokovo.hr isključivo u roku od 2 sata od izvršene kupnje ulaznica!

Park i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Parka (www.pp-biokovo.hr)

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Internetske stranice obvezujuće su i konačne, te se za iste ne može izvršiti zamjena termina, zamjena za drugu vrstu ulaznica i ne mogu se otkazati.

Svaka Print@home ulaznica kupljena putem Internetske stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa (na ulaznici je točan datum početka važenja ulaznice, kako ga Gost sam izabere).

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava. Storniranje ulaznica nije moguće.

Ulaznica se kupuje za ulazak u Park prirode Biokovo, a Nebeska šetnica je atrakcija u Parku koja je uključena u cijenu. U slučaju da je u vrijeme posjeta Nebeska šetnica zatvorena, ali Park prirode Biokovo ostane otvoren za posjetitelje, ulaznicu nije moguće zamijeniti niti otkazati i ostvariti povrat sredstava.

Iznimno da Ustanova u slučaju više sile zatvori Park prirode Biokovo za posjećivanje moguće je ostvariti povrat sredstava u roku od mjesec dana ili isti dan zatražiti promjenu datuma i termina ulaza koji će biti ponuđen ovisno o raspoloživosti.


Upiti, prigovori i reklamacije

Svi upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi s Internetskom stranicom javne ustanove „Park prirode Biokovo“, kao i upiti, prigovori i reklamacije u vezi s korištenjem kupljenih ulaznica mogu se slati na e-mail: webshop@pp-biokovo.hr

Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom Internetske stranice za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se:

  • slati u pisanom obliku poštom na adresu: Franjevački put 2/A, 21300 Makarska, Hrvatska (Croatia)
  • slati na e-mail: webshop@pp-biokovo.hr